Unknown: Function mcrypt_create_iv() is deprecated in /home/jandequba.nl/public_html/system/library/encryption.php on line 8 Juan Sebastian Ragua

Juan Sebastian Ragua

Juan Sebastian Ragua

Juan Sebastian Ragua maakt fantasievolle dieren van wol. Zij zijn kleurrijk en vrolijk. Juan Sebastiaan zijn kracht is zijn creativiteit en kunstzinnigheid ondanks zijn leefomgeving. Geoman ondersteunt hem en levert hem het benodigde materiaal. Geoman Kunst en Beroep verenigt en bevordert bewust verschillende beroepen die te maken hebben met kunst en cultuur en werkt samen met verschillende ateliers die allelei soorten vezels leveren waardoor kunstenaars zoals Juan Sebastiaan kunstnijvere producten kunnen maken.

 

JandeQuba probeert om een langdurige handelsrelatie met ambachtslui die duurzaam werken te hebben. Met respect voor mens en milieu. Werken kunstenaars nog niet volledig duurzaam dan stimuleert en helpt JandeQuba ze dat wel te doen. De duurzaamheidszegel laat zien in hoeverre de kunstenaar duurzaam is.