Unknown: Function mcrypt_create_iv() is deprecated in /home/jandequba.nl/public_html/system/library/encryption.php on line 8 Privacybeleid

Privacybeleid

Veiligheid en Privacy
Dit is de privacyverklaring van JandeQuba. Veiligheid en privacy staan hoog in het vaandel bij JandeQuba. 

Veiligheidpersoonsgegevens

Dit wordt onder andere gedaan door gebruik van een firewall die er zorg voor draagt dat onbevoegden niet bij uw gegevens kunnen komen en certificaten die data verkeer tussen uw computer en JandeQuba versleutelen opdat derden de informatie niet kunnen lezen.

Verzamelde gegevens
Toegang tot de gegevensverwerkingen hebben uitsluitend die personen die hiertoe door JandeQuba zijn aangewezen binnen het kader van de aan hen opgedragen taken.


Als u zich aanmeldt voor de website van JandeQuba, iets bestelt of als u deelneemt aan een prijsvraag of enquête op deze website wordt u gevraagd naam, adres-, bank- en betaalgegevens te verstrekken. JandeQuba gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:
- het verlenen en factureren van onze diensten;
- afhandeling van uw bestelling en informeren over het verloop daarvan;
- informeren over producten van JandeQuba;
- verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;
Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van de website.


Cookies
Op de website van JandeQuba wordt gebruik gemaakt van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over uw bestellingen op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik kan maken.


Overdracht onderneming
Bij de verdere groei en ontwikkeling van JandeQuba kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.


Kennisneming en verbetering van uw gegevens
U kunt uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zonodig wijzigen. U kunt hiervoor contact opnemen met een van onze medewerkers op het telefoonnummer 0031 (0)642360189
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.